Portal: ZUT
Portal prowadzony jest przez Akademickie Centrum Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytety Technologicznego w Szczecinie. Materiały tutaj umieszczane tworzone są przez studio ACI-TV, będące częścią ACI ZUT.